Faktör Yazılım A.Ş

Vakıf Bilgi Sistemleri

Başarı Öyküsü
Projelerimizden başarı öyküleri

picture

"Türkiye'nin ilk ve en büyük Bölgesel Isıtma Sistemine sahip Esenkent, Abone Bilgi Yönetim ve Sayaç Okuma Sistemi'ni Faktör Yazılım ile kurdu."  picture

 

Haber ve Gelişmeler
Faktör hakkında haber ve gelişmelerin özeti

Diğer Haberler »

POSEIDON Vakıf Bilgi Sistemi, çeşitli kurumların, kendi personelinin sosyal güvenlik, yardımlaşma ve dayanışma amaçlı olarak kurmuş oldukları, varlık esasına dayanan vakıf, sandık ya da derneklerinin; işletme, muhasebe ve hizmet otomasyonlarını sağlamaya yönelik entegre bir yazılım ürünüdür.

POSEIDON, paket bir program niteliğinde olmayıp, her kurumun personel sandığı ya da vakfının kendine özgü farklılıklarına uygun olarak, yeniden tasarımlanmaya olanak sağlayacak şekilde esnek bir mimariye sahiptir.

POSEIDON Vakıf Bilgi Sistemi, çeşitli kurumların, kendi personelinin sosyal güvenlik, yardımlaşma ve dayanışma amaçlı olarak kurmuş oldukları, varlık esasına dayanan vakıf, sandık ya da derneklerinin; işletme, muhasebe ve hizmet otomasyonlarını sağlamaya yönelik entegre bir yazılım ürünüdür.

POSEIDON, paket bir program niteliğinde olmayıp, her kurumun personel sandığı ya da vakfının kendine özgü farklılıklarına uygun olarak, yeniden tasarımlanmaya olanak sağlayacak şekilde esnek bir mimariye sahiptir.

Bu türden vakıf ve sandıklar, iyi organize olduklarında, çok küçük tasarruflardan zamanla çok büyük kaynakların elde edildiği, bu kaynakların verimli bir şekilde işletilmesi suretiyle de üyesine, önemli geri kazanımlar sağlayan kuruluşlardır.

Tüzük ve kuruluş amaçlarına bağlı olarak; genellikle üye maaşlarından yapılan kesintiler şeklindeki bir aidat sistemine dayanan; bunun karşılığında ise üyelerine; özel emeklilik, doğum, ölüm, maluliyet, bayram ve eğitim yardımları, avans kullanımı, tatil kredileri, gezi, eğlence ve dinlenme kampları gibi olanaklar sağlayan bu tür vakıf ve sandıklar, zamanla üye sayısının artması, iş hacminin genişlemesi, iştiraklerinin çoğalması ve varlıklarının büyümesi ile önemli bir otomasyon gereksinimiyle karşı karşıya kalırlar.

Üye özlük haklarının izlenmesi, emeklilik sisteminin otomasyonu ve üye varlıklarının takibine kadar her türlü üyelik işlemlerini kapsayan Üye Takip Sistemi; Varlık yönetimi amaçlı para ve sermaye piyasaları işlemleri, gayrimenkul operasyonları ve fon yönetiminin yapıldığı Finans Yönetim Sistemi; Bütün işlemlere ait talimatları otomatik olarak hazırlayan Talimat Sistemi; Genel kurul ve delege seçimlerini gerçekleştiren Delege Seçim Sistemi ve bütün bunlarla entegre Genel Muhasebe Sistemi gibi temel işlevlerin yerine getirilmesine yönelik bir Vakıf Bilgi Sistemi, bu tür kurumlar için olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Böylesi bir otomasyon yatırımını zamanında yapmayan bu tür kurumlar, üyelik işlemlerinde yaşadıkları zorluklar, bu zorlukların sebep olduğu çok sayıda personel çalıştırma maaliyeti ve varlıklarının yönetilememesi gibi darboğazlar sebebiyle, üyelerinin güvenini kaybetmek ve üye azalması gibi bir sorunla karşı karşıya kalmakta, sonuç olarak zamanla fonksiyonunu yitirerek, faaliyetlerini durdurma noktasına gelmektedirler.

Örnek Bir Vakıf Bilgi Sistemi Projesi :

"Erdemir Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı Bilgi Sistemi "

Şirketimiz, bu konudaki en büyük projesini 2000 yılında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı'na (ERDEMİR VAKFI) yapmıştır. 12.000 üyeli Vakıf için, uygulamaya alınmış olan Vakıf Bilgi Sistemi Projesi, tek tek bütün personelinden vakıf yönetimine, Fon Yönetimi'nden Muhasebe Departmanı'na kadar bütün birimlerine çok büyük kolaylıklar sağlamış; kurum, işleyişine kazandırdığı dinamizm ile operasyonel yeteneğini arttırmış ve vakfa önemli oranda katma değer sağlamıştır.

 


 

 

 

 

google reklam