Faktör Yazılım A.Ş

İnsan Kaynakları Yönetimi

Başarı Öyküsü
Projelerimizden başarı öyküleri

picture

"Türkiye'nin ilk ve en büyük Bölgesel Isıtma Sistemine sahip Esenkent, Abone Bilgi Yönetim ve Sayaç Okuma Sistemi'ni Faktör Yazılım ile kurdu."  picture

 

Haber ve Gelişmeler
Faktör hakkında haber ve gelişmelerin özeti

Diğer Haberler »

Heracles, insan kaynakları yönetimi işlevlerinin, kaynak planlamasıyla başladığı görüşünden hareketle, insan odaklı iş planlamasıyla toplam kaliteyi hedefleyen; iş analizi, başvuru, değerlendirme, performans yönetimi, bordro, özlük işleri ve personel gibi temel fonksiyonları esas alan bir insan kaynakları yönetim sistemidir.

Heracles, insan kaynakları yönetimi işlevlerinin, kaynak planlamasıyla başladığı görüşünden hareketle, insan odaklı iş planlamasıyla toplam kaliteyi hedefleyen; iş analizi, başvuru, değerlendirme, performans yönetimi, bordro, özlük işleri ve personel gibi temel fonksiyonları esas alan bir insan kaynakları yönetim sistemidir.

Heracles, kurumsal yapıları yeteri kadar büyümüş, insan kaynakları konusunda gerekli bilgilerin toplanması, işlenmesi, depolanması ve bu bilgilerin ilgili birimlere aktarılması konularında ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamış; bu anlamda mücadele yeteneklerini giderek kaybetmekle yüz yüze gelerek, artık personel yönetimlerini kabuk değiştirmeye zorlamaya başlamış işletmelerde, çok önemli bir işlev üstlenir.

Heracles, çağdaş işletmecilik platformunda insan faktörünün ve çalışan tatmininin verimlilikle ilişkisinin bilincinde olan bir felsefeyle, insan kaynakları yönetiminde karmaşıklığın giderilmesi, işlerin daha düzenli ve sistematik olarak yürütülmesi açısından temel gereksinimlerine yanıt verebilecek, mevcut uygulama yazılımlarıyla entegre edilebilir ve talep edilecek ilave fonksiyonları da kapsayacak şekilde uyarlanmaya açık olarak tasarlanmış bir yazılımdır.

Heracles, gerek sahip olduğu teknoloji altyapısı, gerekse de uyarlama çalışmasına katılacak deneyimli proje ekibimizle birlikte düşünüldüğünde, orta ve büyük boy işletmelerin bütün insan kaynakları yönetim gereksinimini karşılayabilecek, son derece esnek ve parametrik bir mimari modele sahiptir.

Heracles, uygulama geliştirme platformu olarak, Oracle/Developer2000 teknolojisinin kullanıldığı ve kendine özgü yazılım standartlarının bulunduğu bir proje anlamında, sahip olduğu böyle bir model ve güçlü analiz alt yapısı sayesinde, ilave ve geliştirilmelere son derece açık, aynı zamanda implementasyon aşamasında tam katılımlı, etkileşimli bir çalışma modelini de içermektedir.

FACTOR YAZILIM, Heracles İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'ni Türkiye insan kaynakları pazarına sunarken, sahip olduğumuz teknoloji ve bilgi birikimini, ülkemiz seçkin kurumlarıyla paylaşmaktan kıvanç duyacağımızı belirtir, saygılar sunarız.


 

 

 

 

google reklam