Faktör Yazılım A.Ş

Çözümlerimiz

Başarı Öyküsü
Projelerimizden başarı öyküleri

picture

"Türkiye'nin ilk ve en büyük Bölgesel Isıtma Sistemine sahip Esenkent, Abone Bilgi Yönetim ve Sayaç Okuma Sistemi'ni Faktör Yazılım ile kurdu."  picture

 

Haber ve Gelişmeler
Faktör hakkında haber ve gelişmelerin özeti

Diğer Haberler »

ERP & MRP Çözümlerimiz

picture

Bilgi Teknolojilerinin, hayatın hemen her alanında egemen olduğu günümüzde, aşırı rekabetçi ortam işletmeleri, kontrol edilebilirlik, yönetilebilirlik, verimlilik, maliyet ve optimizasyon gibi parametreleri daha kuvvetli ölçüde önemsemeye itmiştir.

Giderek daha kompleks bir içerik kazanan ve özellikle üretimin planlanması ve kontrolünde, otomasyon ve bilgi teknolojilerinin oynadığı hayati önemin, vizyon sahibi ve uzağı gören işletmeler tarafından kolay anlaşılması, bu alandaki yatırımları kaçınılmaz kılmıştır.

Vakıf Bilgi Sistemleri

picture

POSEIDON Vakıf Bilgi Sistemi, çeşitli kurumların, kendi personelinin sosyal güvenlik, yardımlaşma ve dayanışma amaçlı olarak kurmuş oldukları, varlık esasına dayanan vakıf, sandık ya da derneklerinin; işletme, muhasebe ve hizmet otomasyonlarını sağlamaya yönelik entegre bir yazılım ürünüdür.

POSEIDON, paket bir program niteliğinde olmayıp, her kurumun personel sandığı ya da vakfının kendine özgü farklılıklarına uygun olarak, yeniden tasarımlanmaya olanak sağlayacak şekilde esnek bir mimariye sahiptir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

picture

Heracles, insan kaynakları yönetimi işlevlerinin, kaynak planlamasıyla başladığı görüşünden hareketle, insan odaklı iş planlamasıyla toplam kaliteyi hedefleyen; iş analizi, başvuru, değerlendirme, performans yönetimi, bordro, özlük işleri ve personel gibi temel fonksiyonları esas alan bir insan kaynakları yönetim sistemidir.

Abone Bilgi ve Yönetim Sistemi

picture

Abone Bilgi ve Yönetim Sistemimiz, abone ya da üyelik esasına dayalı, elektrik, su, ısı, doğal gaz vb. dağıtım işletmeleriyle, her türlü bakım ve servis hizmetlerinin üyelik takibi, bakım ve servis yönetimi, cari hesap işletme, faturalandırma gibi işlemlerinin entegre olarak gerçekleştirildiği yazılım otomasyon sistemidir.

Toplu Konut ve Site Yönetim Çözümlerimiz

picture

Ortak yaşam kuralları ve hizmetlerine sahip site, kampüs ve uydukentler gibi toplu yaşam alanlarındaki yönetim fonksiyonuna katkıda bulunmak üzere, site yönetim otomasyonu olarak üretilmiş olan Site Yönetim Programı, üye-aidat bilgilerinin takibi, site hizmetlerinin yönetimi, gider ve harcamaların dağıtımı, aidat tahakkukları, ödemeler ve cari hesapların izlenmesi, tüketim ve hizmetlerin raporlanması ve bütün bunların muhasebeleştirilmesi konusunda, site yönetimlerinin çok önemli yardımcısı durumunda bir uygulama yazılımıdır.

Özel Projeler

picture

Faktör Yazılım, proje yönetimi ve uygulamaları konusunda sahip olduğu uluslararası birikimle kurumların gereksinim duyacakları, etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılması, sistem analizi ve tasarımları ile uygulama yazılımlarının geliştirilmesi konularında özel projeler üretmektedir.

 

 

 

google reklam